Voor wie?

Mindfulness training is voor iedereen die een investering wil doen in de kwaliteit van zijn of haar leven en bereid is op een nieuwe manier naar eigen patronen te kijken. Je hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen.

Mindfulness is effectief gebleken bij de volgende klachten:

  • Veel met gedachten bezig zijn (piekeren)
  • Werkstress en burn-outs
  • Somberheid en depressie (bij depressie: voorkomen van terugval)
  • Chronische pijn
  • Klachten op het gebied van angst, spanning en onrust
  • Lichamelijke klachten die stress gerelateerd zijn, zoals hoge bloeddruk, vermoeidheid, RSI.

Maar ook als je bovenstaande klachten niet hebt, kan mindfulness een positieve invloed op je leven hebben; je leert bewuster te leven, meer aandacht te  hebben voor kleine dingen en intensiever te genieten van het leven.

Daar je eigen inzet voor een groot deel het resultaat bepaalt, is een goede motivatie belangrijk bij deelname. Ook dagelijks oefenen is  belangrijke voorwaarde voor succes. Ervaring met meditatie of yoga is overigens niet nodig.

Contra-indicaties

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de training (tijdelijk) niet bij je past.
Als je met concrete knelpunten en belemmeringen aan de slag wilt, zoals bij psychische nood, conflictsituaties of loopbaanvragen, dan kan individuele therapie of coaching beter bij je passen.

Voorafgaande aan de training vindt er een uitgebreid intakegesprek met de trainer plaats, waarin gezamenlijk bepaald kan worden of de training (op dit moment) bij je past.